KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “ Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) (EK) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde hazırlanan Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile bilgilendirilmiş bulunmaktayım. 

Aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen kişisel verilerin, sözleşmenin ifası ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri hariç olmak üzere; KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddesi uyarınca ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Acıbadem Grubu’nun hizmetlerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilişkin olarak KVKK kapsamında başta kişisel verilerim olmak üzere, özel nitelikli kişisel verilerimin ve kişisel sağlık verilerimin yukarıda belirtildiği usul ve esaslar dâhilinde işlenmesine, saklanmasına, üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına AÇIK RIZA VERDİĞİMİyukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, ve kanunun şahsıma tanımış olduğu haklarımı bildiğimi, açık rızamı her zaman geri alabileceğimin bilincinde olduğumu ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin başta Acıbadem Grubu olmak üzere üçüncü kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

EK

Acıbadem Grubu’nda Yer Alan Şirketler

 

 

 

https://asg.acibademcrm.com